Program Eğitim Amaçları

  • Pazarlama ile ilgili mesleki kavramlara hakim olarak kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının pazarlama faaliyetlerini tasarlayıp uygulayabilir.
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak gayesiyle müşterilerle etkin iletişim kurarak satış sürecini baştan sona yürütebilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.