Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,

 
Günümüzün rekabetçi iş ortamında faaliyet gösteren işletmeler sürdürülebilirliklerini sağlamak adına büyük çaba harcamaktadır. Büyüme ve gelişmenin zorunluluğuna inanmış ve bu uğurda riskli adımlar atan işletmeler için bu çabalar, işletmenin tüm fonksiyonlarında kendini göstermekle birlikte pazarlama fonksiyonu için de önemini büyük ölçüde arttırmış bulunmaktadır. Dolayısıyla işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olan pazarlamayı iyi bilen, bildiğini doğru ve etkili bir şekilde uygulayabilen uzmanlara olan ihtiyaç da tetiklenmiştir.
Bu kapsamda Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programının amacı, öğrencileri pazarlama alanındaki teori ve uygulamalarla iş dünyasının ihtiyacı doğrultusunda uygun bilgi ve beceri ile donatılmış elemanlar olarak yetiştirmektir.
Yakın gelecekte tüm iş süreçlerinde yaşanacak değişimler pazarlamaya yönelik iş yapış şekillerini de değiştirecek ve kişiselleştirme yaygın bir hale gelecektir. Bu durum pazarlamanın temel amacı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükselten ürün ve hizmetler üzerinden değer yaratmayı daha çok ön plana çıkartacaktır. Dolayısıyla işletmeler, bireylerin yaşam kalitelerini yükseltecek ihtiyaç ve beklentileri doğru analiz eden, bu beklentiler doğrultusunda etkileyici içerikler üreten ve geniş bir etki alanı yaratabilen uzmanlar ile işbirliği yapma ihtiyacına yönelecektir.
Tarsus Üniversitesi, Pazarlama programı, toplumda ve iş dünyasında katma değer yaratma misyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek ve onları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak üzere alanında uzman akademik kadrosu ile kendinde bu misyonu gerçekleştirme sorumluluğunu gören bir bölümdür.
Sevgilerimle.
Öğr. Gör. İbrahim Kaan TEKİN
Bölüm Başkanı