Diğer Kurullar ve Komisyonlar

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
BOLOGNA
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Sezai EMEÇ Koordinatör (04.02.2024-04.02.2027)
MEVLANA
Öğr. Gör. Dr. Onur TOS Koordinatör (04.02.2024-04.02.2027)
FARABİ
Öğr. Gör. Dr. Onur TOS Koordinatör (04.02.2024-04.02.2027)
ERASMUS
Öğr. Gör. Dr. Onur TOS Koordinatör (04.02.2024-04.02.2027)
İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Sezai EMEÇ Koordinatör (04.02.2024-04.02.2027)
Öğretim Elemanı KARİYER TEMSİLCİLERİ  
Öğr. Gör. Dr. Onur TOS Koordinatör 04.02.2024
ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Dr. Onur TOS Koordinatör 04.02.2024