Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Bölümümüz; Mersin Üniversitesi Tarsus Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Pazarlama Programı adı altında 1993-1994'te eğitim ve öğretime başlamıştır.
2018–2019 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz Tarsus Üniversitesi'ne bağlandığı için, bölümümüz eğitim faaliyetine Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir.
Bölüm öğrencileri iş hayatını yakından tanımaları için ”40” iş günü süreli stajyapmaktadır. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan dabilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulmaktadır.
 
Programın Hedefi
Sahip olduğumuz akademik programla evrensel değerler içinde eğitim vererek; bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan, modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı, üretken bireyler yetiştirmek; ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.
 
Programa Kabul Şartları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
 
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu 40 iş günü olan stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 
İstihdam Olanakları
Perakende Zincir Mağazalar, Mağazaların Satış Departmanları, İşletmelerin Reklam Bölümleri, Bankalar, Turizm İşletmeleri , İşletmelerin Müşteri İlişkileri Departmanları, Elektronik Ticaret İşletmeleri,  İşletmelerin Halkla İlişkiler Bölümleri, Reklam Ajansları, Medya Şirketleri, Dağıtım Şirketleri.
 
Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilen Bölümler
İşletme, Ekonomi, İşletme Enformatiği, Pazarlama, İletişim, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Lojistik Yönetimi,  Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.