Danışma Kurulları

Danışma Kurulları

Adı Soyadı

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Öğr. Gör. Dr. Onur TOS 

Başkan

(06.01.2023 - 06.01.2026)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Sezai EMEÇ

Üye

(06.01.2023 - 06.01.2026)

Öğr. Gör. Dr. Ayşe GÖKKAYA

Üye

(06.01.2023 - 06.01.2026)

Dış Paydaşlar

Prof. Dr. Mikail BATU Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Üye

(06.03.2023 - 06.03.2026)

Bekir Can ERGÜN Pasifik Euroasia Lojistik Akdeniz Bölge Sorumlusu

Üye

(06.03.2023 - 06.03.2026)

Mert Embiya DEMİR Mert Pazarlama Uzmanı - Santek Yapı Market

Üye

(06.03.2023 - 06.03.2026)